ANALİTİK DÜZLEM

  • İki reel sayı doğrusunu, "O" reel sayısı birbirleriyle çakışacak ve bu noktada doğrular birbirine dik olacak şekilde gözönüne aldığımızda oluşan sisteme koordinat sistemi, koordinat sisteminin üzerinde bulunduğu düzleme de analitik düzlem yada koordinat düzlemi denir. Dik doğrulardan yatay olanına apsis ekseni, düşey olanına ise ordinat ekseni adı verilir. Dik doğruların kesim noktasına ise koordinat sisteminin başlangıç noktası yada orijin denir. 0(0, O) yazımıyla gösterilir.
  • Koordinat eksenleri analitik düzlemi dört bölgeye ayırır. Bu bölgeler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi I, II, III ve IV bölge diye adlandırılır.
  • y ekseninin sağında apsis pozitif, sol yanında apsis negatittir. x ekseninin üst yanında ordinat pozitif, alt yanında ordinat negatittir.
  • x ekseni üzerinde alınacak her noktada ordinat sıfır, y ekseni üzerinde alınacak her noktada ise apsis sıfırdır.

SIRALI İKİLİ

Koordinat düzlemi RxR={(x, y)} olup, sıralı ikililerle donanmıştır. Bu nedenle her sıralı reel sayı ikilisine, koordinat düzleminde bir nokta karşı gelir. Karşıt olarak, koordinat düzleminde alınacak olan her noktaya da karşı gelen bir reel sayı ikilisi vardır. Bu ikiliye noktanın koordinatları adı verilir.

NOKTANIN KOORDİNATI

A(a, b) noktasının yeri belirlenirken x ekseni üzerindeki a değerinden ve y ekseni üzerindeki b değerinden birer dikme çıkılır. İki dikmenin kesim noktası aranan A(a, b) noktasıdır.

Kare şeklindeki noktalar hareketli noktalardır. Fare ile tıklayarak hareket ettirebilirsiniz.

Yorum yazmak için üye girişi yapmalısınız.

Geometri Uygulamaları

Matematik

Geometri

Kullanıcı Menüsü

Dosya Kategorileri

195 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İnteraktif Matematik Yazılımı v 1.0

Fonksiyon grafikleri, İkinci Dereceden Denklemler ve Kökleri, Trigonometri, Logaritma, Limit, Türev ve İntegral ile ilgili öğretici interaktif uygulamalar.

İnteraktif Geometri Yazılımı v 1.2

Üçgenler ve çemberler ile ilgili merak ettiğiniz konuları interaktif olarak öğrenin. Onlarca ücretsiz uygulama bir tek programda bir arada.