Tabanları ortak olan iki farklı ikizkenar üçgenden meydana gelen konveks dörtgene deltoid denir.

DELTOİDDE KÖŞEGEN


Deltoidde ikizkenar üçgenlerin tepelerini birleştiren köşegen açıortaydır ve diğer köşegeni ortadan böler.

DELTOİDDE AÇILAR