İki üçgen arasında yapılan bire bir eşlemede, karşılıklı kenarlar ve açılar eş ise bu iki üçgene eş üçgenler denir.

KENAR-AÇI-KENAR POSTULATI

Karşılıklı ikişer kenarları ve bunların belirttiği açıları eş olan üçgenler eştir. Bu önerme Kenar-Açı-Kenar Postulatı olarak adlandırılır.

AÇI-KENAR-AÇI EŞLİK TEOREMİ

“İki üçgen arasında bire bir eşleme verildiğinde karşılıklı ikişer açısı ile bu açıların ortak olan kenarı eş ise bu üçgenler eştir. Bu önerme Açı-Kenar-Açı Teoremi olarak adlandırılır.

KENAR-KENAR-KENAR EŞLİK TEOREMİ

İki üçgen arasında bir eşleme verildiğinde karşılıklı bütün kenarlar eş ise üçgenler eştir. Bu önerme Kenar-Kenar-Kenar Teoremi olarak adlandırılır.
Bir açının açıortayı üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan uzaklıkları eşittir.

İSPAT

Köşeli noktalardan tıklayarak değerleri değiştirebilirsiniz.